Progress bar
2016
Uitstoot cfk’s verminderen

De oprichter van InSus kwam met zijn bedrijf in asbestsanering regelmatig in aanraking met PIR sandwichpanelen waar geen end-of-life cycle oplossing voor was. Het eerste concept was om de verschillende componenten milieuvriendelijk te verwerken en de cfk’s af te vangen met als doel om de uitstoot van cfk’s drastisch te verminderen en het staal te recyclen.

2017
Onderzoek en ontwikkeling

Het idee om PIR sandwichpanelen duurzaam af te breken is, door de invloed van de cradle to cradle filosofie, getransformeerd in recycling. Hiermee werd tegelijkertijd de laatste reststroom PIR afvalmateriaal ook duurzaam verwerkt. Om dit te realiseren is hard gewerkt aan een procedé om het gerecycleerde PIR materiaal zo zuiver mogelijk te maken zodat het geschikt wordt voor hergebruik.

2019
Marktintroductie circulair PIR isolatiemateriaal

Om de afzet van de gerecyclede PIR grondstoffen en daarmee de circulariteit te garanderen is er vervolgens onderzoek verricht naar de mogelijke toepassingen. Vanuit de recycling van PIR materiaal is een productiemethode ontwikkeld om het gerecyclde materiaal in te zetten in de productie van nieuw PIR isolatiemateriaal. Dit PIR isolatiemateriaal is 100% recyclebaar en geproduceerd vanuit gezuiverd en hergebruikt PIR materiaal. Er wordt vol ingezet op het samenvoegen en finetunen van het recyclingproces en het circulaire productieproces.

2020
Circulaire ambities worden realiteit

Om de ambities van InSus concreet vorm te geven is onder meer het team uitgebouwd. Daarnaast is er een circulair ontwerp in de maak voor de InSus faciliteit. In de loop van 2020 zal gestart worden met de bouw van deze faciliteit in Duiven. Het gebouw van ruim 29.000 m2 is ontworpen om in de toekomst energieneutraal te zijn. Het doel is om alle stromen die door het gebouw gaan schoon en gezond te maken, zodat het gebouw een positieve impact heeft op milieu en omgeving.

2021
Volg InSus voor de laatste updates

InSus werkt hard aan het realiseren van haar ambities om als eerste en enige PIR isolatiemateriaal te recyclen en hier vanuit 100% recyclebaar en circulair PIR isolatiemateriaal te produceren. In de loop van 2021 zal de recycling op de productielocatie in Duiven starten. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief of volg ons via onze LinkedIn pagina en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Missie

Vanuit de Crade-to-Cradle filosofie levert InSus 100% recyclebaar hoogwaardig PIR isolatiemateriaal bestaande uit gerecycled PIR materiaal.

Visie

InSus wil een leidende positie ontwikkelen in de circulaire productie van bouwmaterialen en hiermee duurzaamheid en circulariteit stimuleren in de sector. Omdat de beschikbare grondstoffen op aarde eindig zijn willen we lineaire productie transformeren naar circulaire productie om hiermee zowel de toevoer van grondstoffen oneindig te maken en tegelijkertijd de belasting van onze ecosysteemdiensten en de afbraak van de ozonlaag drastisch te verminderen.

Dit project is uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van Economische Zaken, subsidieregeling Top Sector Energie uitgevoerd door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.